Kovaco_048

Experiences + Education

Languages

Slovak, English, Russian

Patrik Pšenák is responsible for Kovaco Company sales area of ​​Elise 900, Attachments and parts. His sales countries include European Union countries and countries outside of European Union.

Contact Maroš Tužinský  Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: Kovaco spol. s.r.o., so sídlom Veľká Lehota 210, Slovenská republika, IČO: 36038911, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch spoločnosti Kovaco spol. s.r.o.. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým zmluvným partnerom Kovaco spol. s.r.o.. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

  Personal profile

  Name:Maroš Tužinský

  Adress: Veľká Lehoa 210, Slovensko

  Specialization: Elise 900

  Do you want to become

  our Sales representative?